085 401 73 89
EU Academy is onderdeel van Kenniscentrum Veiligheid365

VCA Kurzy so zárukou začiatku a skúšky!

Ambassadeurs 

Europese opleiders, alle opleidingen in uw eigen taal.
ONZE AMBASSADEURS

Opleidingen

Een breed aanbod in opleidingen in uw taal.
ALLE OPLEIDINGEN

Planningstool

Direct weten wanneer we starten? Bekijk de tool.
prekladať nástroj plánovania

Akadémia EÚ je jedinečným partnerstvom „európskych“ školiteľov!
Pre "európskych zamestnancov" podľa "európskych zamestnancov"

Zahraniční zamestnanci, rovnako ako holandskí zamestnanci, musia dodržiavať zákon o pracovných podmienkach. Akadémia EU sa špecializuje na poskytovanie informácií a vzdelávania (vzdelávanie) v materinskom jazyku v súlade so zákonom o pracovných podmienkach, kapitola 2 článok 8.

Od zamestnávateľov sa vyžaduje, aby svojim zamestnancom poskytovali relevantné informácie a školenia o svojej práci a súvisiacich zdravotných a bezpečnostných rizikách. Zamestnanci sú povinní udržiavať aktívny postoj počas informovania a vzdelávania.
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram