085 401 73 89

Безопасност на труда (VCA)

Много клиенти възприемат кандидатстванетo за сертификат по Безопасност на труда като предпоставка. Понякога само за персонала, понякога и за компанията. Със сертификат по Безопасност на труда компанията и / или лицето отговарят на редица стандарти в областта на безопасността, здравето и околната среда.

Курсове по Безопасност на труда с гаранция за успешно стартиране и удовлетворяващ резултат на изпита!
Планираните курсове са гарантирани, като максималният брой курсисти е 15! !

Гаранция за изпита:
Ние гарантираме успешно положен изпит, при изпълнението на следните условия:
• Преди началото на курса се провежда тест за четене с помощта на лаптоп;
• Уговоренотo време за лекция е спазено;
• Активно участие по време на курса.

Еднодневен курс по Безопасност на труда -основен (VCA- Basis) с последващ изпит
Еднодневен курс по Безопасност на труда- Безопасност за оперативни мениджъри с последващ изпит (VCA- VOL) (само на нидерландски, английски или немски език)
Еднодневен курс по Безопасност на труда за посредници и ръководители- Агенции за заетост (VIL VCU) с последващ изпит (само на нидерландски или английски език)


Успешно положен изпит? Веднага ще получите "временни" резултати с регистрационен номер на VCA INFRA.

Kомуникация

Езикът и безопасността играят важна роля при предоставянето на информация за рисковете, свързани с работата, както и при предаването на инструкции за поддържане и наблюдение на здравето и безопасността на служителите. Езикът, устен или писмен, е важен фактор за това. Следователно степента, в която служителите разбират използвания език, е от голямо значение за влиянието върху поведението им на работното място. „Трудно е, да се разберат правилата за безопасност от служителите, които не владеят добре нидерландския език. По-често от очакваното, езикът е играещ фактор за случилите се трудови злополуки. Сериозните злополуки могат да бъдат предотвратени, чрез осъществяване на по-добрата комуникация между служителите . Академията на ЕС предлага практическо обучение по холандски език, насочено към набора от думи, който се използват на работното място! При проявен интерес, моля свържете се с нас!

BHV

Екип за спешно реагиране (BHV)- основен практически курс с включено електронно обучение / презентации (стандарт на нидерландски, немски, английски, полски). За други езици с използването услугите на преводач.
Практически еднодневен курс за опресняване на знанията по "Екип за спешно реагиране" (стандарт на нидерландски, немски, английски, полски). За други езици с използването услугите на преводач.

Транспортно- складово оборудване

(мотокар, подемно-транспортно средство, електрически палетни колички, високотоварачи, комбиниран камион)
Във Валвийк (Waalwijk) празполагаме с център за обучение, където предлагаме посочените практически курсове на различните езици.

Двудневен основен курс "Безопасна работа с мотокари"
Еднодневен (припомнящ) курс "Безопасна работа с мотокари"
Двудневен основен курс "Безопасна работа с камион"
Еднодневен курс (припомнящ) "Безопасна работа с подемно- транспортно средство"
Еднодневен курс "Безопасна работа с електрическа палетна количкa"
Еднодневен курс "Безопасна работа със стакер"
Еднодневен курс "Безопасна работа с комбиниран камион

Безопасност

Еднодневен курс "Безопасна работа с въздушна платформа"

Фирмени курсове

Всички посочени курсове можем да проведем и на предпочитана от вас локация.
Използвайте бутона "Фирмени курсове", ако желаете да получете допълнителна информация.

Персонализиране

Заедно с вас, нашите посланици могат да организират курсове, съобразени с конкретните ви нужди. Свържете се с нас!
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram