085 401 73 89
EU Academy is onderdeel van Kenniscentrum Veiligheid365

Безопасност на труда (VCA)

Много клиенти възприемат кандидатстванетo за сертификат по Безопасност на труда като предпоставка. Понякога само за персонала, понякога и за компанията. Със сертификат по Безопасност на труда компанията и / или лицето отговарят на редица стандарти в областта на безопасността, здравето и околната среда.

Курсове по Безопасност на труда с гаранция за успешно стартиране и удовлетворяващ резултат на изпита!
Планираните курсове са гарантирани, като максималният брой курсисти е 15! !

Гаранция за изпита:
Ние гарантираме успешно положен изпит, при изпълнението на следните условия:
• Преди началото на курса се провежда тест за четене с помощта на лаптоп;
• Уговоренотo време за лекция е спазено;
• Активно участие по време на курса.

Еднодневен курс по Безопасност на труда -основен (VCA- Basis) с последващ изпит
Еднодневен курс по Безопасност на труда- Безопасност за оперативни мениджъри с последващ изпит (VCA- VOL) (само на нидерландски, английски или немски език)
Еднодневен курс по Безопасност на труда за посредници и ръководители- Агенции за заетост (VIL VCU) с последващ изпит (само на нидерландски или английски език)


Успешно положен изпит? Веднага ще получите "временни" резултати с регистрационен номер на VCA INFRA.

Kомуникация

Езикът и безопасността играят важна роля при предоставянето на информация за рисковете, свързани с работата, както и при предаването на инструкции за поддържане и наблюдение на здравето и безопасността на служителите. Езикът, устен или писмен, е важен фактор за това. Следователно степента, в която служителите разбират използвания език, е от голямо значение за влиянието върху поведението им на работното място. „Трудно е, да се разберат правилата за безопасност от служителите, които не владеят добре нидерландския език. По-често от очакваното, езикът е играещ фактор за случилите се трудови злополуки. Сериозните злополуки могат да бъдат предотвратени, чрез осъществяване на по-добрата комуникация между служителите . Академията на ЕС предлага практическо обучение по холандски език, насочено към набора от думи, който се използват на работното място! При проявен интерес, моля свържете се с нас!

BHV

Екип за спешно реагиране (BHV)- основен практически курс с включено електронно обучение / презентации (стандарт на нидерландски, немски, английски, полски). За други езици с използването услугите на преводач.
Практически еднодневен курс за опресняване на знанията по "Екип за спешно реагиране" (стандарт на нидерландски, немски, английски, полски). За други езици с използването услугите на преводач.

Транспортно- складово оборудване

(мотокар, подемно-транспортно средство, електрически палетни колички, високотоварачи, комбиниран камион)
Във Валвийк (Waalwijk) празполагаме с център за обучение, където предлагаме посочените практически курсове на различните езици.

Двудневен основен курс "Безопасна работа с мотокари"
Еднодневен (припомнящ) курс "Безопасна работа с мотокари"
Двудневен основен курс "Безопасна работа с камион"
Еднодневен курс (припомнящ) "Безопасна работа с подемно- транспортно средство"
Еднодневен курс "Безопасна работа с електрическа палетна количкa"
Еднодневен курс "Безопасна работа със стакер"
Еднодневен курс "Безопасна работа с комбиниран камион

Безопасност

Еднодневен курс "Безопасна работа с въздушна платформа"

Фирмени курсове

Всички посочени курсове можем да проведем и на предпочитана от вас локация.
Използвайте бутона "Фирмени курсове", ако желаете да получете допълнителна информация.

Персонализиране

Заедно с вас, нашите посланици могат да организират курсове, съобразени с конкретните ви нужди. Свържете се с нас!
phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram