Controle Inspectie SZW bij distributiecentra en maaltijdbezorging

Nieuwsbericht | 17-12-2020 | 16:10

De Inspectie SZW blijft de komende weken controleren of distributiecentra en maaltijdbezorging zich aan de regels houden van gezond, veilig en eerlijk werk. Gezien de lockdown zal er extra druk zijn in deze sectoren om aan alle vraag te voldoen. Het risico op het overtreden van coronamaatregelen, arbeidsongevallen, te lang werken en te weinig betaald krijgen wordt met deze extra drukte alleen maar groter.

De Inspectie SZW zal zowel actief gaan controleren als reactief naar aanleiding van meldingen die bij de Inspectie binnen komen. De afgelopen maanden heeft de Inspectie al gecontroleerd in 200 distributiecentra. Vorig jaar en ook dit jaar heeft daarnaast een team inspecteurs veelvuldig maaltijdbezorgers gecontroleerd. De wetgeving voor maaltijdbezorgers is mede naar aanleiding van een signaal van de Inspectie sinds 1 juli dit jaar gewijzigd.

Juist nu er extra druk komt te staan op deze sectoren wordt de kans op een ongeval in distributiecentra groter. Het gaat hier om ernstige ongevallen die meestal veroorzaakt worden door onachtzaamheid of het niet opvolgen van veiligheidsinstructies.

Ook kan de drukte een ongewenst effect hebben op het aantal uur dat werknemers moeten werken. Structureel te lang werken kan een overtreding zijn van de Arbeidstijdenwet. Maar ook onderbetaling is één van de risico’s die de Inspectie ziet.

Tijdens de controles kijkt de Inspectie ook of het bedrijf de coronamaatregelen goed heeft opgevolgd.

De Inspectie gaat ervan uit dat de branches, in deze drukke tijden, extra aandacht zullen hebben voor gezond, veilig en eerlijk werk.

Aantal arbeidsongevallen in Nederland wil maar niet dalen

Gepubliceerd: 22 december 2020 08:08Laatste update: 22 december 2020 09:32

In Nederland vonden vorig jaar 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er vrijwel net zoveel als in de twee jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2019 liep 3,3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een ongeval op het werk. Ruim de helft van hen was de volgende dag weer aan het werk. Een op de drie werknemers die een ongeval hadden gehad, bleef minstens vier dagen thuis.

Met 93.000 incidenten lag het aantal arbeidsongevallen vorig jaar iets hoger dan twee jaar geleden, toen er ongeveer 91.000 voorvallen waren, en op hetzelfde niveau als in 2017. Dat waren er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. Zo waren er in 2015 nog 73.000 incidenten. Niet alleen zijn er sindsdien meer mensen aan de slag gegaan, er vinden ook gemiddeld meer ongevallen per werknemer plaats.

Veel incidenten waren het gevolg van uitglijden, struikelen, een verkeerde beweging of te zwaar tillen. Bij een kwart van de ongevallen was sprake van psychische overbelasting, bijvoorbeeld door stress of intimidatie.

Bijna de helft van de ongevallen gebeurde in de zorg, industrie en handel. Dit komt mede doordat in die bedrijfstakken veel mensen werken. Relatief gezien vonden in de logistiek, de bouw, het afvalbeheer en bij waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De ICT en energiesector tellen relatief de minste incidenten.

Inspectie SZW: Aantal ernstige bedrijfsongevallen vervoer/opslag stijgt sterk!

Het aantal ernstige arbeidsongevallen is de afgelopen 5 jaar met maar liefs 22 procent gestegen. Opvallend is het relatief grote aantal dodelijke slachtoffers in de sector vervoer/opslag (logistiek). Met name het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen zoals hef- en reachtrucks leidt tot slachtoffers. Een andere conclusie van Inspectie SZW; hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans op ongevallen!

In 2019 heeft de Inspectie SZW maar liefs 4474 meldingen ontvangen waarvan 76 (vervoer) en 54 (opslag) per 100.00 werknemers ernstige arbeidsongevallen. Er vielen 10 dodelijke slachtoffers te betreuren.