085 401 73 89
EU Academy is onderdeel van Kenniscentrum Veiligheid365

Aantal arbeidsongevallen in Nederland wil maar niet dalen

24 december 2020

Gepubliceerd: 22 december 2020 08:08Laatste update: 22 december 2020 09:32

In Nederland vonden vorig jaar 93.000 arbeidsongevallen plaats die dusdanig zwaar waren dat werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er vrijwel net zoveel als in de twee jaar daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van cijfers van de Nationale EnquĂȘte Arbeidsomstandigheden.

In 2019 liep 3,3 procent van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een ongeval op het werk. Ruim de helft van hen was de volgende dag weer aan het werk. Een op de drie werknemers die een ongeval hadden gehad, bleef minstens vier dagen thuis.

Met 93.000 incidenten lag het aantal arbeidsongevallen vorig jaar iets hoger dan twee jaar geleden, toen er ongeveer 91.000 voorvallen waren, en op hetzelfde niveau als in 2017. Dat waren er beduidend meer dan in de jaren daarvoor. Zo waren er in 2015 nog 73.000 incidenten. Niet alleen zijn er sindsdien meer mensen aan de slag gegaan, er vinden ook gemiddeld meer ongevallen per werknemer plaats.

Veel incidenten waren het gevolg van uitglijden, struikelen, een verkeerde beweging of te zwaar tillen. Bij een kwart van de ongevallen was sprake van psychische overbelasting, bijvoorbeeld door stress of intimidatie.

Bijna de helft van de ongevallen gebeurde in de zorg, industrie en handel. Dit komt mede doordat in die bedrijfstakken veel mensen werken. Relatief gezien vonden in de logistiek, de bouw, het afvalbeheer en bij waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De ICT en energiesector tellen relatief de minste incidenten.

Inspectie SZW: Aantal ernstige bedrijfsongevallen vervoer/opslag stijgt sterk!

Het aantal ernstige arbeidsongevallen is de afgelopen 5 jaar met maar liefs 22 procent gestegen. Opvallend is het relatief grote aantal dodelijke slachtoffers in de sector vervoer/opslag (logistiek). Met name het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen zoals hef- en reachtrucks leidt tot slachtoffers. Een andere conclusie van Inspectie SZW; hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans op ongevallen!

In 2019 heeft de Inspectie SZW maar liefs 4474 meldingen ontvangen waarvan 76 (vervoer) en 54 (opslag) per 100.00 werknemers ernstige arbeidsongevallen. Er vielen 10 dodelijke slachtoffers te betreuren.

phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram